Ikon för Rikstermbanken

fallslagprovning

svensk term: fallslagprovning
förklaring:

Fallslagprovning utnyttjas för bedömning av ett materials eller en produkts tålighet mot snabba och kraftiga deformationer. Man talar om aktiva och passiva fallslagprovningar. De första avser ofta enkla prov där produkten släpps från olika höjder och man registrerar effekten av fallet. Det kan vara flaskor med innehåll som provas lika väl som avancerade produkter. I båda fallen avser provningen ofta att säkerställa säker eller bästa möjliga transport. De senare dvs. de passiva provningarna genomförs på antingen provkroppar eller produkter med anordningar där en fallvikt får träffa provet. Fallhöjden ökas här successivt intill dess en skada på provet registreras.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007