Ikon för Rikstermbanken

förnätad etenplast

svenska termer: förnätad etenplast
PEX
förnätad PE
anmärkning:

X står för ”cross-linked”.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007