Ikon för Rikstermbanken

extender

svensk term: extender
förklaring:

Vanlig benämning på ämne som blandas in i ett material för att öka volymen och sänka priset utan att i någon större grad försämra egenskaperna hos slutblandningen.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007