Ikon för Rikstermbanken

expanderad styrenplast

svenska termer: expanderad styrenplast
EPS
definition:

ångexpanderad eller i vissa fall strängsprutad styrenplast i det lägre densitetsområdet 12 till 100 gram per liter

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007