Ikon för Rikstermbanken

expanderad plast

svensk term: expanderad plast
förklaring:

Benämning för plaster som bringats till ett uppjäst tillstånd med hjälp av kemiska eller fysikaliska metoder.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007