Ikon för Rikstermbanken

eter-sulfonplast

svenska termer: eter-sulfonplast
PES
definition:

grupp av amorfa, transparenta, bärnstensfärgade termoplaster som har en rad tekniskt intressanta egenskaper

anmärkning:

Materialen har goda mekaniska egenskaper med bl.a. låg krypdeformation vid mekanisk belastning. Dessutom har de goda högfrekvensegenskaper, god hydrolystålighet och god värmetålighet. Till gruppen räknas flera varianter som alla har det gemensamt att de innehåller SO₂-, eter- och fenylgrupper.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007