Ikon för Rikstermbanken

eten-vinylacetatplast

svensk term: eten-vinylacetatplast
definition:

sampolymer mellan eten och vinylacetat där proportionerna mellan de båda komponenterna kan varieras inom vida gränser

anmärkning:

Vid vinylacetathalter mellan 1 och 20 % påminner materialen om PE-LD men har högre glans och beständighet mot spänningssprickbildning. 20 till 40 % vinylacetat ger material som påminner om gummi men som fortfarande kan bearbetas som termoplaster. 40 till 70 % ger gummiliknande produkter som också kan förnätas. 70 till 95 % ger produkter som används till latex för bestrykning av t.ex. papper och som lim. EVA används till flexibla slangar, filmer och badskor. Tillsammans med paraffin till filmer för förpackning av ost. EVA med 45 % vinylacetathalt används som reaktionspartner vid framställning av slagseg och väderbeständiga PVC kvaliteter. De senare används till profiler för fönsterramar.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007