Ikon för Rikstermbanken

eten-metylakrylatplast

svenska termer: eten-metylakrylatplast
EMA
definition:

sampolymer mellan polyeten och metakrylat

anmärkning:

Med ökad halt metakrylat ökar materialets gummielasticitet, glans och transparens.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007