Ikon för Rikstermbanken

eten-etylakrylat

svenska termer: eten-etylakrylat
EEA
definition:

sampolymer mellan polyeten och etylakrylat

anmärkning:

Med ökad halt plast etylakrylat ökar materialets gummielasticitet, glans och transparens.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007