Ikon för Rikstermbanken

eten-butylakrylat

svenska termer: eten-butylakrylat
EBA
definition:

sampolymer mellan polyeten och butylakrylat

anmärkning:

Med ökad halt plast butylakrylat ökar materialets gummielasticitet, glans och transparens.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007