Ikon för Rikstermbanken

esterplast

svensk term: esterplast
förklaring:

Benämning på en grupp plastmaterial som är framställda i en kemisk reaktion mellan organiska syror och alkoholer, där slutprodukten blir någon form av ester. Beroende av utgångsmaterialen erhålls två väsentligt skilda typer av esterplaster, nämligen

omättade esterplaster = härdplaster t.ex. ftalsyrapolyester, isoftalsyrapolyester med användning inom AP industrin.

mättade esterplaster = termoplastiska esterplaster: PET polyetylentereftalat som används till dryckesflaskor; PBT polybutentereftalat med användning till formsprutning

Plasterna benämns med namnen efter de utgångsråvaror som använts.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007