Ikon för Rikstermbanken

epoxilim

svensk term: epoxilim
förklaring:

Epoxihartser ger tvåkomponentslimmer med goda bruksegenskaper. De har en bred användning inom såväl industri som hushåll och hobbyverksamhet. Härdtiden kan, beroende av epoxi- och härdartyp liksom mängdförhållanden varieras mellan minuter och dygn.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007