Ikon för Rikstermbanken

epoxiharts

svenska termer: epoxiharts
EP
förklaring:

EP är flytande eller smältbara fasta ämnen. De innehåller epoxigrupper som genom polyaddition, utan avspaltning av biprodukter, eller polymerisation bildar kemiska tvärbindningar mellan huvudkedjorna. Med andra ord, härdar och under det att förnätade slutprodukter bildas. Reaktionen kan beroende av initiator och härdartyp genomföras endera vid rumstemperatur eller vid förhöjda temperaturer.

Epoxihartserna har stor variation i sin uppbyggnad. De får därigenom en stor bredd i sina egenskaper och används inom många områden. En typisk egenskap är epoxihartsernas goda vidhäftning mot ett stort antal ämnen. Typiska användningsområden för epoxihartser är som lacker för ytbehandling, som plastbas inom AP industrin och som varm- och kallhärdande lim.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007