Ikon för Rikstermbanken

elektriska egenskaper

svensk term: elektriska egenskaper
definition:

egenskaper som är av betydelse för användning av plastmaterial i elektriska sammanhang där man begagnar sig av materialens elektriskt isolerande egenskaper.

exempel:

Exempel är

dielektricitetstal

dielekticitetskonstant

dielektrisk förlustfaktor

genomslagshållfasthet

krypströmshållfasthet

volymresistivitet

ytresistans

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007