Ikon för Rikstermbanken

elasticitetsmodul

svenska termer: elasticitetsmodul
E-modul
definition:

mått på materials styvhet

anmärkning:

Utgörs av kvoten mellan spänning och töjning hos linjärt elastiska material under enaxlig spänning i det ideal-elastiska området. E-modulen anges oftast som resultat från drag-töjningsprovning. Tryckmodul, skjuvmodul och Youngs modul förekommer också.

Gummielastiska material, t.ex. TPE material, har låg E-modul medan AP-material med långfiberarmering har hög. E-modulen hos ett material varierar med bl.a. belastningstid (= deformationshastighet), temperatur och fukthalt.

exempel:

Exempel på den ungefärliga drag E-modulen för några vanliga, ej armerade, material

PE-LD 200 N/mm²

PE-HD 800

PP 1 200

PA 6, PA 66 1 600 (varierar starkt med fukthalten)

PC 2 400

ABS 2 600 (variera starkt mellan kvaliteter)

PC 2 200

POM 3 000

PET 3 000

magnesium 50 000

aluminium 70 000

zink 90 000

konstruktionsstål 250 000

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007