Ikon för Rikstermbanken

direktgasning

svensk term: direktgasning
definition:

tillförsel och inblandning av gasformiga ämnen i termoplastiska material under extruderingsprocessen med syftet att framställa cellulära produkter som film, skivor och profiler

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007