Ikon för Rikstermbanken

dielektrisk förlustfaktor

svensk term: dielektrisk förlustfaktor
förklaring:

Den dielektriska förlustfaktorn, tan δ, hos ett isolermaterial definieras som tangens för förlustvinkeln δ, hos den fasförskjutning som uppkommer mellan ström och spänning i kondensatorn vid provning av isolermaterial vid definierade provbetingelser. Den dielektriska förlustfaktorn, tan δ är ett mått på den energi som omvandlas i värme hos ett isolermaterial som befinner sig i ett elektriskt växelfält. Vilket betyder att det är ett mått på den energiförlust som uppkommer.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007