Ikon för Rikstermbanken

dielektricitetskonstant

svensk term: dielektricitetskonstant
beteckning/formel: ε
förklaring:

Dielektricitetskonstanten, ε, för ett isolermaterial är produkten mellan dielektricitetstalet, ετ, och dielektricitetskonstanten för det tomma rummet, ε ₀ (0,08854 pF/cm)

ε = ετ · ε ₀

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007