Ikon för Rikstermbanken

di-butyl-ftalat

svensk term: di-butyl-ftalat
definition:

färglös, oljeliknande vätska med kokpunkt 205 till 210 ℃. Används som mjukgörare för bl.a. PVC och cellulosanitrat.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007