Ikon för Rikstermbanken

depolymerisation

svensk term: depolymerisation
förklaring:

Med depolymerisering avses att polymerer och deras molekylkedjor vid olika slag av nedbrytning återgår till kortare kedjestrukturer eller till restprodukter av olika slag. I en del fall återbildas de monomerer varav polymererna är uppbyggda av. Depolymerisation orsakad av värme är vanlig. En ökad temperatur resulterar i en snabbare nedbrytning. Energirik strålning (soljus) liksom vatten- syra- eller alkali är faktorer som påverkar nedbrytning hos en rad plastmaterial. Även kombinationer av de nämnda faktorerna leder till depolymerisation.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007