Ikon för Rikstermbanken

densitet

svensk term: densitet
förklaring:

Anger ett materials massa (vikt) per volymenhet, t.ex. kg/m³ eller gram/cm³.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007