Ikon för Rikstermbanken

delkristallin struktur

svensk term: delkristallin struktur
förklaring:

Delkristallin benämns den mikrostruktur som de kristallina plastsmältor kristalliserar i då de stelnar. Detta kan ske i de fall då polymerkedjorna har endera så små eller regelbundet inordnade sidogrupper att de inordnas i en tätt packad och regelbunden struktur hos det stelnade materialet. Tekniskt framställda termoplaster bildar inte s.k. enkristaller. Oregelbundenheter i molekylstrukturen gör att det normalt alltid bildas amorfa partier i de kristallina strukturerna. Plastmaterialen

benämns därför ”delkristallina”. Tvärbundna polymerer (härdplaster) kan till följd av begränsad molekylär rörlighet inte kristallisera.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007