Ikon för Rikstermbanken

cutter

svensk term: cutter
förklaring:

Benämning inom bl.a. AP-industrin på anordning som klipper långa fibersträngar till korta fiberknippen av önskad längd.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007