Ikon för Rikstermbanken

cellulosapropionatplast

svenska termer: cellulosapropionatplast
CP
förklaring:

Hör till gruppen amorfa termoplaster. De är transparenta och färglösa och är baserade på reaktionsprodukter mellan cellulosa, ättiksyra och propionsyra. CP materialens egenskaper ligger mellan de hos CA och CAB. Används där den lägre vattenabsorptionen än hos CA har betydelse. CP luktar mindre illa av (smörsyra) vid bearbetning och brand än CAB.

engelska termer: CP
CAP /US/ 
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007