Ikon för Rikstermbanken

cellulosaplaster

svensk term: cellulosaplaster
definition:

termoplaster som är baserade på cellulosa

anmärkning:

Materialen i den här gruppen benämns för ”omvandlade naturprodukter”. De är således i stora delar hämtade från förnyelsebara råvaror. Materialen är transparenta, glasklara och kan färgas in fritt i alla tänkbara färger. De är sega, har en hög ytglans och är självpolerande. Det sistnämnda innebär att repor och andra ytdefekter lätt döljs i materialen.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007