Ikon för Rikstermbanken

cellulosaacetatplast

svenska termer: cellulosaacetatplast
CA
acetat (förkortad benämning)
definition:

amorf, transparent och färglös termoplast som är baserad på reaktionsprodukter mellan cellulosa och bl.a. ättiksyra

anmärkning:

Beroende av halten ättiksyra i slutprodukten erhålls plastmaterial med något olika egenskaper.

Halt ättiksyra %: Användningsområde för materialet

ca 61 %: elektroisolerfolie

56–58 %: säkerhetsfolie (i glaslaminat)

54–55 %: acetatfiber

52–56 %: lacker och lim

44–48 %: appretur i textilsammanhang, tryckfärger

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007