Ikon för Rikstermbanken

cellplast med slutna celler

svensk term: cellplast med slutna celler
definition:

plastmaterial med slutna celler ger material med mer flytbarhet i vatten, stötdämpande och termiskt isolerande egenskaper än sådana med öppna celler

exempel:

Exempel är expanderad etencellplast till flytkroppar, badleksaker och simdynor; styrencellplast för termisk isolering och stötskydd av ömtåliga produkter under transport och hantering; styv PUR för förpackningar och termisk isolering cellplast med slutna celler.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007