Ikon för Rikstermbanken

cellplast med öppna celler

svensk term: cellplast med öppna celler
definition:

cellulära plastmaterial där cellväggarna är helt eller delvis avlägsnade så att förbindelse finns mellan de olika cellerna

exempel:

Produktexempel är flexibla uretanplaster som används som möbelstoppning och i madrasser. Plastmaterial med slutna celler kan ”reticuleras” dvs. genom speciella förfaranden ges en struktur med mer eller mindre öppna celler.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007