Ikon för Rikstermbanken

brand

svensk term: brand
definition:

snabb förbränning med okontrollerad spridning i tid och rum

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007