Ikon för Rikstermbanken

biologiskt nedbrytbara plaster

svensk term: biologiskt nedbrytbara plaster
förklaring:

Många organiska material är nedbrytbara med slutprodukterna vatten och koldioxid under inverkan av biologiska processer. En del är mycket stabila och bryts knappt märkbart ned till sina minsta beståndsdelar. Andra är mindre stabila. Med biologiskt nedbrytbara material avses vanligen material som bryts ned under inverkan av olika slag av mikroorganismer. De material som långsamt bryts ned under inverkan av endast värme, energirik strålning och kemikalier räknas vanligen inte till den här gruppen. Även om gränserna ibland är en aning flytande kan man särskilja två huvudgrupper av biologiskt nedbrytbara polymera material. Nämligen långsamt eller komposterbara styrt nedbrytbara polymerer, dvs. polymerer snabbt nedbrytbara. Gemensamt för de båda grupperna är att de ofta är vattenlösliga eller har hög vattenabsorption kan vara syntetiskt framställda, naturliga eller omvandlat naturliga syntetiska kan ha fossila eller förnyelsebara utgångsråvaror. Nedbrytningsreaktionerna hos de komposterbara materialen aktiveras i den miljö som finns i komposter. Dvs. när de utsätts för en konstant fuktig miljö. Dessutom att nedbrytningen sker snabbt inom loppet av korta tidsrymder som månader. Nedbrytningen hos de material som inte är komposterbara men ändå biologiskt nedbrytbara sker långsamt och ofta styrt på ett eller annat sätt. Det kan vara att materialen först behöver utsättas för någon speciell förbehandling. En sådan kan vara en speciell ljusbehandling som aktiverar en katalysator som nedbrytningsreaktionen vid önskad tidpunkt. Det finns ett flertal materialslag som är biologiskt nedbrytbara på marknaden. Här några exempel: material av förnyelsebara; råvaror parahydroxibutyrat; mukgjord stärkelse; polylaktid; cellulosaplaster; material av fossila råvaror; polycaprolacton Union Carbide ”Tone polymer”; Solvay “CAPA”; polybutylensuccinat Showa High Polymer ”Bionolle”; polyesteramid Bayer ”BAK”; copolyester BASF ”Ecoflex”; Eastman Chemical ”Estar Bio”; Du Pont ”Biomax”

Marknaden för de biologiskt nedbrytbara materialen har en tid varit relativt svag. Exempel finns där flera material har marknadsförts under kortare perioder men där tillverkningen lagts ner på grund av ett allt för svagt marknadsintresse orsakad av bl.a. högt pris och problematiska bearbetningsegenskaper

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007