Ikon för Rikstermbanken

bindemedel (1)

svensk term: bindemedel (1)
användningsområde: generellt
definition:

ämne som efter härdning, stelning eller torkning bildar ett ytskikt, binder samman pulverformiga partiklar, fibrer eller fungerar som lim i vedertagen bemärkelse

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007