Ikon för Rikstermbanken

beständighet

svensk term: beständighet
förklaring:

Plastmaterial påverkas i större eller mindre utsträckning av den omgivning och den inverkan den kan ha på materialet. Man brukar dela in miljöfaktorernas påverkan enligt nedan: Beständighet mot energirik strålning, kemikalier, väder, solbestrålning, mikroorganismer, värme.

Provmetoder för bestämning av beständigheten mot de angivna betingelserna finns tillgängliga för alla kommersiella plastmaterial. Seriösa materialtillverkare bör kunna tillhandahålla uppgifter om sina respektive materials egenskaper. Detta för såväl huvudgrupperna av sina material som samtliga underkvaliteter med olika additiv eller andra tillsatser.

Beständighet mot energirik strålning

Anges med halvvärdesdosen, dvs. den dos strålning som orsakar en nedgång i typiska egenskaper hälften av ursprungsnivåerna. Anges som dos i Megagray (MGy). Omräkning till den tidigare använda enheten Rad (rd) kan ske med sambandet 1 Gy = 100 rd. Provningen sker med gammastrålar, elektroner, neutroner, atomkärnor, joner och röntgenstrålning. Den nedbrytande inverkan strålningen har är beroende av summan av den absorberade energin och oberoende av strålkällans art. För termoplaster och gummimaterial är töjningen vid brott och för härdplaster böjhållfastheten kriterium för eventuella förändringar.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007