Ikon för Rikstermbanken

armeringsmedel

svensk term: armeringsmedel
definition:

ämne, oftast fiberformade material eller pulverformiga partiklar med en utsträckning i längsled

anmärkning:

Vanligaste fibrer är glasfiber av varierande sammansättning, aramidfiber eller kolfiber. Whiskers, bor-, keramiska och metallfiber kan förekomma i mycket speciella och högpresterande kompositer i t.ex. rymdindustrin. Lågpresterande fiber som t.ex. jute, hampa, lin och cellulosa används i mindre krävande applikationer. Fibrerna förekommer i olika former som roving (otvinnade, kontinuerliga fiberknippen), mattor av klippt och oklippt roving som bundits löst med små mängder bindemedel, rovingvävar och parallellagd roving. Vanligt är också motsvarigheten till roving men där fiberknippena tvinnats till tråd som kan vävas till textilliknande produkter. Fiberarmeringen kan också vara förimpregnerad och förekomma i bandform med bindemedel i halvhärdat tillstånd som sluthärdas vid tillverkningen av aktuell produkt.

Pulverformiga fyllmedel, t.ex. trämjöl och wollastonite, som har en armerande effekt används främst i kompositer avsedda för formpressning.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007