Ikon för Rikstermbanken

armerad plast

svenska termer: armerad plast
AP
anmärkning:

Definitionen av vad som är bas- eller konstruktionsplast är något godtycklig, mycket beroende av var materialet används och upp till den enskilda att avgöra. PET såväl som propenplast hör till båda grupperna beroende av betraktelsesätt och användning.

AP är trivial benämning för ”armerad plast”. Vanliga beteckningar för denna materialgrupp är: fiberarmerad härdplast; armerad härdplast; fiberkomposit; glasfiberarmerad plast; komposit, sandwich.

Förekommande förkortningar: FRP, GAP, GRP.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007