Ikon för Rikstermbanken

appretur

svensk term: appretur
definition:

ytbehandling av något ämne på fibrer med syftet att påverka slutegenskaperna hos produkten

anmärkning:

Det kan vara att ge grepp, mjukhet och volym liksom att i plastsammanhang öka vätbarheten av plast mot fibern för en ökad vidhäftning av plast–fiberkombinationen.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007