Ikon för Rikstermbanken

amorfa termoplaster

svensk term: amorfa termoplaster
anmärkning:

Typiska egenskaper hos amorfa termoplaster är:

Fördelar. transparens när materialen inte är uppblandade med andra ämnen; styva upp till mjukpunkten (glastemperaturen, Tg); liten skevningsrisk hos formsprutade detaljer (låg formfelsbenägenhet); liten formkrympning; liten deformation vid mekanisk belastning; mekaniska egenskaper ändras ringa vid temperaturändringar upp till Tg.

Nackdelar: begränsad kemikalie- och lösningsmedelstålighet; risk för (spännings-) sprickbildning vid kemisk eller långvarig mekanisk påverkan; bör inte utsättas för dragtöjning (maximalt 0,25 till 0,5 %, beroende av miljö); begränsad nötningstålighet; hög friktion

exempel:

Exempel på några vanliga amorfa termoplaster

CA cellulosa-acetatplast

CAB cellulosa-acetat-butyratplast

CP cellulosa-propionatplast

PAI amid-imidplast

PC karbonatplast

PAI amidimidplast

PEI eter-imidplast

PES eter-sulfonplast

PET eten-tereftalatplast, tidigare även benämnd PETP

PET-A amorf, transparent variant, även benämnd APET

PET-G amorf, transparent variant, glykolmodifierad typ

PMMA metyl-metakrylatplast, även benämnd akrylplast eller akryl. Ett känt handelsnamn är plexiglas.

PS styrenplast

SB styren-butadienplast, även benämnd slagseg PS

SAN styren-akrylnitrilsampolymer

ABS akrylnitril-butadien-styrensampolymer

PSU sulfonplast

PVC vinylkloridplast

E-PVC emulsions-PVC

S-PVC suspensions-PVC

PVC-P plasticerad, dvs. mjukgjord genom tillsats av mjukgörare

PVC-U PVC, styva typer utan mjukgörare

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007