Ikon för Rikstermbanken

alkyd

svensk term: alkyd
förklaring:

Bindemedel som används i lacker och härdplaster. I den senare utnyttjas alkydhartser som bindemedel i pressmassor. Alkydhartser är reaktionsprodukter mellan organiska syror och alkoholer. De har en mycket stor variationsbredd i uppbyggnad och egenskaper. Förutom möjligheterna att använda en mångfald olika syra–baskombinationer kan alkydhartserna reageras med en lång rad andra reaktionsbenägna ämnen.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007