Ikon för Rikstermbanken

akrylplast

svenska termer: akrylplast
PMMA
definition:

amorf, transparent, färglös, termoplast som är baserad på polymetyl-metakrylat

anmärkning:

Materialet är obegränsat infärgbart alla tänkbara färger. Det ger produkter med hög ytglans, har goda optiska egenskaper (högt brytningsindex) och kan med fördel användas utomhus eftersom det påverkas (åldras) mycket lite av solbestrålning, väder och vind. Akrylplaster har dock begränsad slagtålighet i kyla och en begränsad tålighet emot syror och en rad lösningsmedel. Liksom alla amorfa termoplaster tål materialet låga långvariga dragtöjning. En tumregel säger att man under inga omständigheter bör överskrida 0,5 % dragtöjning i materialet. PMMA finns i handeln i ett stort antal kvaliteter för de mest skiftande ändamål. Köldslagsega, kvaliteter för formsprutning strängsprutning, varmformning och monomergjutning. Materialet används där genomsynlighet och infärgbarhet är viktig. Exempel är ljusreklamskyltar, lamparmaturer, apparatfönster, fönsterkupoler i byggnader, flygplanshuvar, signalknappar, baklyktor i bilar och som bindemedel i lacker, målarfärger och lim.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007