Ikon för Rikstermbanken

akrylnitrilpolymer

svensk term: akrylnitrilpolymer
definition:

polymer baserad på akrylnitril

anmärkning:

Används nästan uteslutande i form av syntetfiber till textila material. Akrylnitrilmonomer används för framställning av sampolymerer, t.ex. styren-akrylnitrilplast (SAN), akrylnitril-butadien-styrenplast (ABS) och akrylnitril-styren-akrylesterplast (ASA).

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007