Ikon för Rikstermbanken

akrylgjutharts

svensk term: akrylgjutharts
förklaring:

Vanlig benämning på produkter som har gjutets av akrylmonomer, de molekylära byggstenarna till akrylplast. Utgångsmaterial är i sådana fall flytande monomer, ofta med däri upplöst akrylplast, och som efter tillsats av lämpliga härdare bringas att reagera till fasta, transparenta, plastmaterial. Akrylmonomerer förekommer i ett stort antal varianter och ger produkter av mycket varierande slag.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007