Ikon för Rikstermbanken

TPX

svenska termer: TPX
metylpentenplast
förklaring:

Materialet är en delkristallin, ofärgad och transparent termoplast som är nära släkting till såväl eten- som propenplaster. TPX har en relativt hög kristallitsmältpunkt som ligger kring 230 ℃.

Materialet har inte fått någon större användning i Europa och tillverkas idag endast av ett företag i Japan. Dess största användningsområde är medicinartiklar som skall steriliseras vid 150 ℃ och där kraven dessutom är transparens. TPX har en begränsning i det att UV-tåligheten inte är den bästa. Det betyder att all användning där solljus förekommer är begränsad.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007