Ikon för Rikstermbanken

SMC

svensk term: SMC
förklaring:

Förkortning för ”sheet moulding compound”, Materialet är en pressmassa i skivform avsedd för formpressning eller sprutpressning. SMC är ett halvfabrikat i form av en matta som rullas upp i till av rullar. SMC består av huggen glasfiber som impregneras med en blandning av omättad esterplast, härdare, släppmedel, färg och fyllmedel. Efter impregneringsprocessen läggs skyddande lager av etenfilm på båda sidor av det nu bildade skivmaterialet. Det blöta och böjliga skivmaterialet rullas upp på rullar. Efter en mognadstid på några dagar övergår esterplasten, tack vare speciella tillsatser, i ett klibbfritt tillstånd påminnande om en gel. Mattan blir i det stadiet klibbfri och kan hanteras i produktionen. Efter tillskärning av lämpliga stycken och att den skyddande filmen av etenplast avlägsnats kan produkten pressas i heta stålformar till varierande slag av formgods.

engelska termer: sheet moulding compound
SMC
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007