Ikon för Rikstermbanken

SB

svensk term: SB
förklaring:

Förkortning för styrenplast som gjorts slagseg genom sampolymerisation av butadiengummi med styren. Eftersom den här typen av termoplast inte är speciellt tålig för utomhusanvändning eller solbestrålning har också användning av sampolymerisat av EPDM gummi med styren kommit till användning. Den senare materialgruppen har väsentligt förbättrade egenskaper i detta avseende. SB används till förpackningar, vitvaror, leksaker och möbeldetaljer.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007