Ikon för Rikstermbanken

SAN

svensk term: SAN
förklaring:

Förkortning för termoplaster framställda av monomererna styren och akrylnitril. Materialet är transparent och har en något högre värmetålighet och kemikalieresistens än omodifierade styrenplaster. Materialet har stor användning för framställning av bl.a. hushållsartiklar.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007