Ikon för Rikstermbanken

PX

svensk term: PX
förklaring:

Cellplastprodukter som tillverkas genom strängsprutning av drivmedelshaltig styrenplast. Produkterna är oftast profiler och skivor. De är ofta mindre uppjästa än EPS och har en högre mekanisk hållfasthet än EPS. Används bl.a. som grundisolering i hus- och vägbyggnation liksom till järnvägsbankar.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007