Ikon för Rikstermbanken

PVDC

svenska termer: PVDC
vinyliden-kloridplast
definition:

plast som har en hög diffussionstäthet

anmärkning:

Används för bestrykning av andra filmmaterial för att minska genomsläppligheten för gaser, aromämnen och liknande.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007