Ikon för Rikstermbanken

PVAL

svenska termer: PVAL
vinylalkoholplast
förklaring:

Vattenlöslig plast, sampolymeras ofta med etenplast till EVOH.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007