Ikon för Rikstermbanken

PVAC

svenska termer: PVAC
vinylacetatplast
anmärkning:

Sampolymeriseras ofta med etenplast till EVA.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007