Ikon för Rikstermbanken

PEBA

svenska termer: PEBA
TPE-A
polyeterblockamid
förklaring:

Materialen hör till gruppen s.k. blocksampolymerer mellan polyamid- och polyeterblock i varierande proportioner. Beroende av proportionerna mellan blocken får man styva men slagsega till mer elastiska material. Används till formsprutade detaljer, bälgar, membran och ommantling av optisk fiber etc.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007