Ikon för Rikstermbanken

PAN

svensk term: PAN
förklaring:

Förkortning för termoplasten (poly-) akrylnitril som nästan uteslutande används för framställning av syntetisk textilfiber som i handeln vanligen kallas för ”akryl”.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007